Healing Produkter

Bach-Flower essences ( En flaska innehåller upp till 8 olika aspekter som du själv kan kombinera – eller Lenitha kan göra en “reading” för dig och tona in sig på de essencer som du behöver )

Det finns också aurasprays, superfoods, MMS och annat spännande, se på
www.heartsong.eu för mera information om alla produkterna på Shimaras hemsida, du kan beställa endel produkter direkt där eller be Lenitha ta hem åt dig. Bach Flower Essencer finns hemma och blandas på plats.

Bach Flower Essences; Quick Guide;

Agrimony
Positiv; Mer inre frid och positivt själv-uttryck
Negativ; Gömmer sin oro bakom ett tappert ansikte. Svårt att uttrycka sina känslor. Vill inte störa friden.

Aspen
Positiv; Löser upp omedvetna rädslor – mera glädje i livet.
Negativ; Omedvetna rädslor/oroskänslor, orolig mage, ångest och allmän olustig känsla.

Beech
Positiv; Mera vänlighet, tolerans och flexibilitet.
Negativ; Överkänslig, intolerant och kritisk, Stela attityder, irriterar sig ofta på andra, ingenting är någonsin ”gott nog”.

Centaury
Positiv; Ökad självkänsla, självrespekt och att sätta sina egna behov i första rummet.
Negativ; Ödmjuk natur – så har svårt att säga nej, så andra utnyttjar gärna deras goda hjärta, eller påverkas lätt av andras åsikter och vilja. Sätter alla andra i första rummet – sist sig själv.

Cerato
Positiv;
Negativ;

Cherry Plum
Positiv;
Negativ;

Chestnut Bud
Positiv;
Negativ;

Chicory
Positiv;
Negativ;

Clematis
Positiv;
Negativ;

Crab Apple
Positiv;
Negativ;

Elm
Positiv;
Negativ;

Gentian
Positiv;
Negativ;

Gorse
Positiv;
Negativ;

Heather
Positiv;
Negativ;

Holly
Positiv;
Negativ;

Honeysuckle
Positiv;
Negativ;

Hornbeam
Positiv;
Negativ;

Impatiens
Positiv;
Negativ;

Larch
Positiv;
Negativ;

Mimulus
Positiv;
Negativ;

Mustard
Positiv;
Negativ;

Oak
Positiv;
Negativ;

Olive
Positiv;
Negativ;

Pine
Positiv;
Negativ;

Red Chestnut
Positiv;
Negativ;

Rock Rose
Positiv;
Negativ;

Rock Water
Positiv;
Negativ;

Scleranthus
Positiv;
Negativ;

Star of Betlehem
Positiv;
Negativ;

Sweet Chestnut Bud
Positiv;
Negativ;

Vervain
Positiv;
Negativ;

Vine
Positiv;
Negativ;

Walnut
Positiv;
Negativ;

Water violet
Positiv;
Negativ;

White chestnut
Positiv;
Negativ;

Wild Oat
Positiv;
Negativ;

Wild Rose
Positiv;
Negativ;

Willow
Positiv;
Negativ;