GAIA – Steg 1, initiering..

bigbg Level 1, Klicka här för kursmaterialet pdf. se nedan

Initiering STEG 1 & 2 
2017, 1-3/12

Fredag kl. 18-20, Lördag kl. 12-17, Söndag kl. 8-13
Lokal; Mörövägen 127 ( hemma i Lenithas hus på landet med vedeldad köksspis och kakelugn ) Du som tidigare gjort healing med mig är också välkommen på lördag och söndag att vara med och arbeta med energierna.

Academy of Eternal Light THE COMPLETE SYSTEM OF HEALING WITH DIVINE ENERGIES® Lenitha Hedqvist lenithalove@hotmail.com Ashtanga Yoga lärare  Healing Master Eternal Light system, GAIA 

Anmälan 070-2804255

Genom en unik initiering emottager du en sammanlänkning, som sedan tillåter dig kanalisera högsta möjliga frekvens via händerna. Du lär dig sedan hur du hanterar och arbetar med dessa underbara energier. Vi arbetar också tillsammans med varandra, feedback, lyhördhet, tillit och intuition är ett viktigt moment av kursen. Det är helt OK att gå kursen bara för sin egen skull och helande. Efter kursen får du ett diplom och intyg att du genomgått ”steg 1 GAIA healing system” – kursmaterial i skriftlig form ingår! Grundare av GAIA healing system är Shimara Kumara från GBR som arbetat i över 30 år med de uppstigna mästarna och manifesterat detta underbara system av helande. Lenitha har varit elev hos Shimara i snart 20-år och har nu fått inbjudan och gåvan att lära ut healing och föra energierna vidare i enighet med GAIA systemet. GAIA Jordens element och helande frekvens av energi. GAIA KURS STEG 1 innebär följande; 1) Initiering för att vara sammanlänkad, motta och vara en klar kanal för ren helande energi, den fulla potentialen och frekvensen som GAIA – jordens element, frekvens av energi innebär. 2) Undervisning som täcker olika aspekter av helande, inklusive regelverk och lagar, hur man arbetar med helande kraft och energi, vad energin gör, hur man kan lära sig bli mera medveten om och uppfatta/se/känna när den strömmar igenom dig och hur det upplevs av mottagaren. Detta inkluderar kunskaper om grundläggande eterisk anatomi, chakrana, auran och vilket syfte dessa har när man arbetar som kanal för helande kraft. 3) Vi ser över och lär oss förstå bakomliggande orsaker till sjukdom, tillsammans med att se genom dessa orsaker. Hur våra emotionella och mentala mönster direkt påverkar vår fysiska kropp. 4) Hur man inleder och avslutar, och jobbar intuitivt med personens energifält. Hur man öppnar upp kanalerna och hur man stänger, och hur man fokuserar på eller mediterar för att de helande energierna skall strömma genom händerna. 5) Varje deltagare får uppleva en egen session, så att du får en uppfattning och förståelse av hur det känns att emotta energi och kraft genom GAIA systemet. 6) Vi arbetar också tillsammans med varandra – av att ge och ta emot energier så det blir tydligt vad som händer, feedback, lyhördhet, tillit och intuition är ett viktigt moment av kursen. 7) Det är helt OK att gå kursen bara för sin egen skull och helande. GAIA har något att ge till oss alla. 8) Efter kursen får du ett diplom och intyg att du genomgått ”steg 1 GAIA healing system”, samt kursmaterial i skriftlig form. Academy of Eternal Light THE COMPLETE SYSTEM OF HEALING WITH DIVINE ENERGIES® VAD ÄR GAIA? När människan först inkarnerade på jorden i en fysisk kropp var hen fortfarande i kontakt med sin ande och själ. Hen kunde teleportera sig, kanalisera och använda sig av sina intuitiva förmågor såsom ESP, i en omfattning som vi är bara vagt medvetna om idag. I detta ”upplysta tillstånd” existerade inte sjukdomar eller obalans, vi levde helt enkelt flera hundra år i harmoni och hälsa. Men eftersom vi mer och mer blev upptagna med den fysiska världen, och således blev mer och mer ”tät” i vibration och i och med detta ”fick fler begär”, fäst vid materiella saker ( som vi också brukar kalla människans fall från gudomlighet… )så började vi också utveckla en tätare lägre frekvensiell fysisk kropp som tillät trötthet, sjukdom och obalanser att manifestera sig i vårat upplysta tillstånd. Orsakerna till sjukdom är samma idag som det var för alla dessa tusen år sedan. Där det finns en obalans mellan kroppen och själen, ingen högre vägledning, överarbete, dålig kost, avsaknad av fysisk aktivitet, obalanserade känslor, för strikta mentala mönster, rädsla och skuld; så kommer det också att manifestera sig obalans eller med ett annat ord, sjukdom i den fysiska kroppen. Kroppen som var tänkt som ett tempel för själen, har då övergått till att vara ett verktyg för egot. Vi är just nu påväg i en uppåtgående spiral, tillbaka till vårt upplysta tillstånd, med en fysisk kropp som är andligt sammanlänkad – till vår ”ljuskropp” ( lightbody ) som är naturligt balanserad och upplyst. Doktorer, terapeuter, hälso auktoriteter, forskare och vetenskapsmän är precis inne i en fas där de börjar se på möjligheterna att miljön, stress, oro och mental/emotinell obalans och alla destruktiva aspekterna av 20-hundra talets leverne kanske är orsakerna till alla våra sjukdomar. Genom de senaste 1000 åren har vissa avancerade själar kallats att inkarneras för att hjälpa mänskligheten i rätt riktning. Själar såsom Paracelcus, Hanneman, Dr Edward Bach och Mikao Usui som har valt att incarnera vid rätt tidpunkt i jordens historia för att tillföra oss ”nya” lärometoder, mediciner och olika former av helande för att hjälpa oss vidare i vår spirituella form igen, och för att återuppleva vår rättmätiga hälsa, lycksalighet och potential. En av dessa mästare inkarnerade förra seklet. Hans namn var Mikao Usui. Genom sin vilja att hjälpa andra blev han Gudomligt inspirerad/upplyst och han återgavs förmågan att hela genom beröring, detta efter att han fastat och mediterat på ett berg i Japan under en väldigt lång tid. Han blev tillskriven en kraft av energi som sedan dess kommit att kallas ”Rei-ki healing”. Han var sedan genom att agera som en klar kanal för dessa energier förmögen att ge denna energi vidare till andra för att hela fysiska, mentala och emotionella obalanser. Detta var återuppväckandet av den universella helande energin Reiki till världen. Mikao Usui förde alltså medvetet tillbaka till mänskligheten ”minnet av energi initieringar”, som har utförts genom tidigare evigheter och generationer vid de förgångna templen, men som hade gått förlorat och glömt i dagens materialistiska samhälle. Denna energi som han förmedlade var utmärkt för de senaste 100-åren, men nu har mänsklighetens vibrationer och Moder Jord gått vidare till högre dimensioner. De uppstigna mästarna, som arbetar med själsliga helande energier på de högre dimensionerna som guidar mänskligheten beslutade sig för att det var dags att åter introducera ”nya”, högre frekvenser av helande energier till jorden igen för att assistera oss i denna mycket speciella tid som vi befinner oss i nu i vår historia för att åter ”vakna upp”. Genom allt sitt arbete med och via de uppstigna mästarna och speciellt Sanat Kumara, som har översynen för alla upplysta helande energier, har Shimara Kumara fått i uppgift att ta medveten kontakt med och manifestera alla olika energier (Rays) inom Eternal Light systemet®. GAIA är en ärlig och uppriktig träning för att arbeta med helande gudomliga energier och denna rena, gyllene upplysta frekvens är en bas på vilken alla de övriga olika energierna av Eternal Light systemet sedan kan adderas genom initiation, detta efter att du genomgått grundkursen och avancerad GAIA ( steg 2 ). För att förstå Eternal Light systemet, finns det flera böcker, varav en som inkluderar många vittnen, erfarenheter och Shimaras kanaliserade information. Är du intresserad så studera boken ”Beyond Reiki- Eternal Light”. Andra delen av boken är dedikerad för att vara en komplett ”healers manual”. Denna bok kan du köpa via din healing Master eller via Shimaras hemsida. ( inkluderas i steg 2 GAIA) GAIA – INITIERING Grundkursen är speciellt avsedd att öppna upp de högre chakrana, hjärtat, halsen, tredje ögat, kronchakrat, detta inkluderar även fler chakran förbi kronchakrat – hela vägen upp till din ”Soul Star” och din inter gallaktiska portal, så att du kan vara förmögen att kanalisera de högsta bästa frekvenserna och energierna ner – via ditt hjärtchakra, och därifrån flödar det sedan ner och ut genom armarna och ut via händerna, som har en knytpunkt eller ett chakra mitt i handflatan. Sitt i tystnad, med ögonen stängda, och upplev individuellt din initiering, var och en har en unik upplevelse. Om du kan försätta dig i ett djupt meditativt tillstånd kan du uppleva många saker från detta alternerade medvetandetillstånd som hjälp för dig att assimilera denna initiering. Många människor ser underbart vackra färger, ljus eller har uppenbarelser. Andra känner en djup närvaro och sammanlänkning med jorden och naturen, eller sin egen inneboende natur, en väldigt fridfull känsla av att äntligen ”komma hem”. Andra upplever en mera fysisk sensation, hur energierna strömmar genom och via dem, kanske arbetar med ett specifikt chakra eller ställe i den fysiska kroppen. Det är ett ypperligt tillfälle att ta kontakt eller kommunicera med sina egna inre vägvisare, änglar eller mästare. Själva initiering processen är densamma för alla, samma chakran kommer aktiveras, samma energi kommer ges till var och en, men varje upplevelse av själva initieringprocessen är unikt förknippad med vad du behöver få till dig för din eget andliga växande. GAIA – UTRENSNINGS CYKELN – Släpp taget, låt gå och gå vidare! Efter du blivit initierad i GAIA helande energier kommer denna energi sedan att börja arbeta med dig, din egen unika helande process, på det sätt som fungerar bäst för dig. Allt för det högsta bästa goda. När GAIA ges till andra, kommer energin likaledes att arbeta med dig och den kommer arbeta genom alla dimensioner för att rena, hela och transformera energi som sitter fast, eller som är obearbetad. Du kommer finna det mycket enklare att släppa taget om gamla mentala och emotionella mönster efteråt. 21 DAGARS RENINGS CYKEL; Varje gång du har blivit initerad i helande energier i GAIA – Eternal Light systemet, följer det en 21-dagars renings cykel när energin från initieringsprocessen börjar att rensa bort dina egna blockeringar, och på det sättet hjälper dig att bli en klarare kanal för de helande energierna du fått via initieringsprocessen. Återigen är denna processen individuell och som tidigare nämnts kan vara på olika nivåer – fysiskt, emotionellt, mentalt eller andligt. 21 dagars cykeln arbetar speciellt genom de 7 huvudchakrana, tre gånger med start från basen genom till kronchakrat, och så börjar det om igen. Om du är väldigt känslig och emottaglig kanske du känner detta medvetet, och att energin förändras från dag till dag, andra kanske bara känner en ökad energinivå, eller på ett specifikt ställe där energin behövs som bäst, eller kanske på annan nivå. Eternal Light systemets energier har sin egen inneboende högre intelligens och kommer därför att gå till exakt där du behöver den som bäst på individnivå. Den arbetar även i linje med ditt högre jag, och med den gudomliga viljan bakom som gynnar varje själ mest. Under denna speciella tid är det viktigt att lyssna till din egen kropps olika behov, eftersom alla dina celler försöker ”hinna ikapp” din energihöjning. Många rapporterar att de behöver mera sömn under denna perioden, och att de plötsligt går och lägger sig en helt annan tid än vanligt, tidigare än på många år. Några kanske känner att de har massor av ny energi som räcker hela dagarna, när de tidigare bara känt sig uppgivna. För några kanske det innebär att gamla vanor och ”ovanor” helt plötsligt inte längre känns lika viktiga att behålla, såsom tex. Rökning, dricka kaffe för att komma igång på morgonen. Dessa saker är inte ovanliga vid en initiering. Några individer kanske känner sig ovanligt känsliga under denna tiden medan de anpassar sig till de nya frekvenserna, så framförallt – tag hand om dig och respektera dina behov. För att hjälpa dig själv på bästa sätt är det några saker som du kan göra för att förbättra och hjälpa dig själv på traven genom denna utrensnings cykel; Mentala, emotionella och fysiska gifter kan då lättare transporteras ut ur ditt system lättare.  Drick mycket vatten  Ät vegetarisk kost, med mycket färska grönsaker och frukt, eller en kort fasta  Undvik kaffe, för mycket thé, alkohol och cigaretter – om detta är en svår ovana, prova att ge dig själv lite helande kraft ofta istället.  Var snäll med dig själv  Tillåt dig själv mer sömn om du behöver detta  Håll en drömdagbok, eller notera dagligen vad du går igenom  Frisk luft, fysisk aktivitet och avslappning är viktigt  Ge dig själv en GAIA healing behandling minst 30 minuter varje dag – gå igenom alla huvudchakrana  Det är OK att ge andra healing, men kom ihåg att energierna kanske fokuserar mest på dina egna blockeringar OBS! Det är också viktigt att du följer dessa ovanstående rutiner minst 2 dagar INNAN du får en ”initiering”, eftersom ditt högre jag redan innan kommer börja rena dina kanaler innan du kommer på kursen. Detta är pga. ditt medvetna val att helas, och sedan du väl bestämt dig kommer ditt högre jag att iscensätta den slags upplevelse som du behöver för att få mesta möjliga helande av processen och GAIA initieringen, alltid för det högsta bästa goda. Detta är en enkel och naturlig process och betyder inte att du kommer behöva göra avkall på dina vanliga sysslor, arbete eller dagliga rutiner. Många människor upplever dock att det är ovanliga omständigheter och känner också av helandet, reningsprocessen som sker också innan. HUR KÄNNS ENERGIERNA? GAIA känns och upplevs på många olika sätt. Vi har alla olika slags grundförutsättningar, känslighet och sätt att uppleva och uttrycka oss. För några upplevs energin som en pirrande känsla i mitten av handflatorna, många känner en slags värme eller helande vibrerande fält. Många känner att fötterna och händerna blir varma, även de som tidigare haft svårt att hålla temperaturen; detta beror på att initieringen gör att du är mer i kontakt med Moder Jords ( GAIA ) helande kraft, som hjälper oss känna oss mera hemma i kroppen och i vår fysiska verklighet. Ibland händer det att energin upplevs som en flödande kylande kraft från sina händer som en kall vind, även fast mottagaren upplever motsatsen – värmande känsla. Många känner att chakrana i händerna öppnas upp, oftast för första gången. Detta är inte en oangenäm känsla utan nödvändigt för att energin skall flöda genom händerna. Några vittnar om att energin känns mera som en laser stråle, för andra är det en mera generell känsla – mera diffus. Varje person som tar emot GAIA healing kommer att uppleva energin på det sätt som är rätt för individen och det högsta bästa goda. Eftersom det är högre/gudomlig intelligens kommer den att gå till exakt det stället som behövs helas på den dimension som behövs. Du kommer också utveckla dina egna intuitiva förmågor som ”healer”, du kommer då bli mera medvetet sammanlänkad med denna rena, höga frekvens och energi och kan då också samarbeta mera effektivt – med snabbare resultat för din klient. EFTER INITIERING KAN DU ANVÄNDA ENERGIN FÖR ATT HELA;  DIG SJÄLV, för att bli mera hälsosam, mera balanserad och hel. För att höja din andliga medveten, släppa taget om gamla mönster och balansera känslor.  ANDREA, vänner, nära och kära, arbetskamrater, föräldrar och klienter.  BARN, dina och andras, babys, både före ( i magen ) och efter födseln .  DJUR, sällskapsdjur eller boskap, fåglar, fiskar, vilda djur som blivit skadade tex.  VÄXTER, efter de omplanterats, såtts, för att hjälpa till att gro.  PLANETEN MODER JORD, tänk, känn eller visualisera planeten eller olika områden mellan dina händer för att hjälpa till att hela eller transformera olika situationer. Kanske vidare ut i universum?  FÖR ATT FÅ MERA ENERGI, vatten som du vill dricka, för vatten som du skall ge till blommorna, vitaminpiller, vibrations medicin ( remedies).  EXPERIMENTERA, du kanske får egna idéer…. Du behöver inte vara utbildad eller intellektuellt förstå hur det hela fungerar för att ta del av energin, både du som ger eller de som tar emot, det enda kravet är din intention att hjälpa dig själv och andra vidare mot helhet. Att använda GAIA i vardagen är enkelt, precis som de bästa sakerna i livet är menade vara. HUR MAN KANALISERAR GAIA FÖR HEALING En av de viktigaste elementen i vilken helande session som helst är att hedra de energier som du arbetar med. Det är otroligt viktigt att komma ihåg att vi endast är en kanal för högre medvetande, eller ljus och att energin kommer från en källa av överflöd från Universum. Som kanal för dessa krafter kan vi aldrig få slut på den energin, kärleken i dessa krafter – guds kärlek är i sanning rent överflöd. Såsom högre eller gudomlig intelligens kommer energierna flöda i de situationer som de är nödvändiga eller där det finns ett behov. Som healer behöver vi göra en avsiktsförklaring på det inre planet – min avsikt är för det högsta bästa goda att vara kanal för dessa energier, och för att hela antingen via hjärtat, som en bön för andra, innan du påbörjar en ”healing-session”, likaså kommer energin igenom vid vissa tillfällen utan att du bett om det när det är meningen och för det högsta bästa goda. Det kanske är så att du plötsligt känner energin strömma genom dina händer och att du plötsligt kommer att tänka på att din vän eller kollega har nämnt att de har huvudvärk eller något annat liknande problem; om dessa befinner sig i närheten kommer energin gå direkt till deras aura. Kom dock ihåg vikten av att aldrig påtvinga energin på någon annan, detta kommer antagligen ha motsatt effekt på den personen du arbetar med. Det är svårt att inte bli för entusiastisk när du börjar jobba med att kanalisera energier från Eternal Light systemet, och medans det är helt ok att berätta för dina nära och kära att du nu har fått denna gåvan till dig, är det också viktigt att inte skrämma bort människor i din önskan att hjälpa andra. Det är självklart fint att berätta om vad du gör till andra och erbjuda dina tjänster till andra eller att komma till dig om de vill prova på detta, och överlämna beslutet i deras händer. Detta hjälper dig med att inte vara fäst vid energin och bli mera fri och det hjälper dig att se på all form av emotionella behov som DU kanske har att behövas, och din ambition att hela världen, eller att du har behov av att andra behöver ge dig bekräftelse i och med att du ger något till dem. Det är viktigt att komma ihåg att skänka tacksamhet till Moder-Fader Gud när energierna slutar flöda genom dig och du vet att kraften har fullbordat sin avsikt. Detta återigen är en uppmärksamhet att energin inte är din, att du helt enkelt är en kanal för helande gudomlig kraft. EN GAIA HELANDE SESSION Det är bäst om du kan ha din klient liggandes på rygg vid starten på behandlingen, med kläderna på och avslappnad på behandlingsbänk. Om inte detta finns tillgängligt ta vad som finns tillhands. Du kan självklart ge healing om din klient sitter på en stol, men det är bättre om de kan ligga ner eftersom det är svårare för dem att helt slappna av och att uppgå i ett högre medvetande tillstånd medans de måste sitta upp. Du kan också använda en soffa, säng eller annat. Men detta är knappast bra för DIN egen arbetsställning i längden. Om du kommer ge healing på heltid så kommer det bli nödvändligt att köpa in en bra behandlingsbänk som du kan ta med dig. Det finns många olika märken som inte är så dyra och den kommer snart ge dig pengarna tillbaka om du kommer ge regelbundna behandlingar. Det är bäst om du kan hålla dina behandlingar i ett speciellt rum där som bara används för ”healing” eller meditationer, speciellt om du ger behandlingar hemma. Det hjälper dig behålla kontakten med kraften lättare om rummet är förberett och du har lagt energi på att skapa en atmosfär för dina klienter. Energin och vibrationerna kommer snart att byggas upp i detta rum på ett mycket starkt sätt. Du kanske vill rena luften före och efter varje behandling, detta hjälper dig omvandla helt energier som är obearbetade eller omedvetet hänger sig kvar efter sessionen. Du kan kalla på energin från Ängla Sfären, de som håller energin från den violetta flamman och arbetar via St. Germaine, eller visualisera rummet fyllt av violett ljus. Du kanske tycker om att använda rökelse, ljus eller doftkrus, aura-sprays eller annat för att skapa en avslappnande atmosfär, se till att det är fritt från insyn, kanske ha en mjuk avslappnings eller meditationsmusik som spelas och kom ihåg att slå av DIN och klientens telefoner. Så innan en behandling börjar behöver du göra vissa saker; 1. Det hjälper om du mediterar en kort stund, eller använder annan centrerande teknik. – Tänk, känn eller se framför dig en ljuspelare som flödar ner genom dig från ditt högre jag eller ”Soul-Star” ovanför ditt huvud. Denna ljuspelare går genom ditt kronchakra och ner i en lodrät linje genom alla dina 7 huvudchakran. Sedan flyter den ner genom båda dina ben, genom dina fotsulor och rakt ner till Moder Jords centrum. – Eller visualisera eller känn att dina 7 huvudchakran öppnas upp för ett gyllene ljus, som vackra blommor som slår ut och dricker solens strålar, eller som dörrar som öppnas för ett vackert gyllene sken. Känn detta ljuset flöda och strömma genom dig och att det hjälper din kropp slappna av och ditt sinne bli stilla. – Eller förbli en stund i stillhet och kontakta ditt hjärtchakra. Känn kontakten med villkorslös kärlek inom dig – i ditt hjärta och upplev eller se en rosafärgad vacker energi fylla dig och strömma ut från ditt centrum. Här är en enkel bön som du kanske vill använda innan du startar en healing session eller innan du ger dig själv healing, eller innan du skickar GAIA när du blivit initierad i steg 2. ”Jag ber nu om att bli en kanal och kallar på de helande energierna som du behöver få till dig, för det högsta bästa goda. Jag kallar på de uppstigna mästarna från det vita brödraskapet, änglar och ärkeänglarna från Eternal Light systemet och ber att de är med mig nu för att hjälpa mig i min önskan om att vara en kanal för den högsta bästa goda energin. Ohm namah Shivaya X3” Du kan även namnge någon speciell ljusvarelse som du känner dig speciellt sammanlänkad med, Ärkeängel Mikael, Jesus, Buddha, Krishna, etc. Genom att be energin komma igenom för det högsta bästa goda, för den personen som du helar tar du också samtidigt bort ditt eget ansvar, eller din egen vilja att påverka den situation som din klient befinner sig i, kort sagt du tar bort ditt ego och de helande energiernas krafter att göra specifikt det ena eller det andra. Vi är inte gud, och vi kan inte se hela bilden, det högre syftet med det som personen går igenom, själens lärdomar eller den gudomliga planen med detta livet. Du behöver arbeta aktivt med att vara villkorslös i den energi som nu flödar genom dig. 2. Be din klient eller vän att ev. ta av sig glasögon, stora smycken, spänna upp bältet, slipsen och att ta av sig skorna. 3. Se till att de hittar en behaglig position som de kan slappna av i under behandlingen. 4. Det är bra att ha en kudde under huvudet och en under knäna, samt en filt. 5. Du kan fråga personen om de har något speciellt ställe som smärtar eller behöver speciellt tas omhand om. Men det är oftast bättre att följa sin egen inre vägledning vart healingen behöver gå. Detta hjälper dig bli mera känslig för och uppmärksam på hur din egen inre vägledning kommer bäst till uttryck, genom seende, genom beröring, genom ett inre vetande. Du kommer att märka allt eftersom du utvecklar din förmåga att ge och lära dig arbeta via intuitionen, så kommer du alltmer få en stark känsla för vad som är ”problemet”, oftast kan din klient bli överraskad. Detta hjälper dig också utveckla självförtroende, och en stark tillit till din egen inre vägledning, ditt eget högre jag. 6. Be din klient/vän blunda under hela sessionen och att slappna av. De behöver inte tänka eller fokusera på något speciellt, men om det är svårt att slappna av är det kanske till hjälp att be dem tänka på och bege sig mentalt till en specifikt avslappnande ställe etc. Om de har väldigt svårt slappna av eller tycker det är obekvämt med tystnad, kan det hjälpa till om du har lite musik i bakgrunden de två första behandlingarna tills de känner sig hemma med tystnad. 7. Förklara att du kommer att arbeta i tystnad och att det är bäst att tala bara om de känner sig emotionellt väldigt upprörda och behöver dela upplevelser med dig från behandlingen, eller upplever någon akut smärta i kroppen eller behöver ändra position på bänken. Vanligtvis är smärtan övergående och bara ett tecken på att blockerad energi börjar lösas upp med hjälp av GAIA healing. 8. Det är bäst om du också arbetar med ögonen stängda i meditativt tillstånd. Om du har massa tankar –försök låta dem gå, de kommer inte hindra energierna från att flöda dit de behövs som bäst via dina händer, men du kommer själv uppleva mera frid och upprymdhet via GAIA Eternal Light om du kan hitta centrum och stanna där. Det är också lättare att få vägledning och att verkligen medvetet uppfatta vart energierna går och hur de strömmar ut genom dina händer. 9. Börja alltid med båda händerna under huvudet, så att du sammanlänkar höger och vänster hjärnhalva. Håll kvar dina händer så länge som du känner dig vägledd till, oftast är den vänstra hjärnhalvan mera aktiv än den högra med fler tankar, detta till dess personen verkar vara mera avslappnad. Detta brukar ta minst 10 minuter och ibland mycket längre. Om de blir så avslappnade så de somnar under behandlingen är detta Ok, de kommer fortfarande ta del av samma energi. 10. När GAIA helande energin börjar flöda genom dig, kommer du ha lättare att ta kontakt med din egen inre vägledning. Denna vägledning kommer sedan hjälpa dig utforma nästa del i din behandling, du kanske känner att du vill jobba med ett speciellt chakra, organ eller kroppsdel. Följ den vägledning eller känsla som denna information som du tar emot. Du kanske blir förvånad efteråt när du upptäcker alla sammanträffanden. Det viktiga är att utveckla tillit till din egen förmåga och din intuitiva sida och källa till kunskap. Du kan börja med att placera händerna genom vart och ett av huvudchakrana. Efter detta kanske du känner mera tydligt vilket område som energin strömmade genom lättare till och du kan sedan återvända till dessa områden senare för ytterligare påfyllning. 11. Du kan arbeta både med händerna på kroppen – och i personens aura – energifältet som omger kroppen. Någon kanske föredrar händerna på kroppen eller precis ovanför. Det kan vara bra att kombinera båda sätten om du inte känner dig vägledd till ett speciellt sätt att arbeta på. Vi är alla olika. Tänk på att aldrig sätta ner händerna plötsligt efter du arbetat med händerna i auran, speciellt om personen befinner sig i ett djupt avslappnat tillstånd, de kanske tom. har lämnat sin kropp, detta kan orsaka en smärre eterisk chock. Genom att placera händerna långsamt och väldigt försiktigt på huvudet eller fötterna så kommer din klient åter få en känsla av din närvaro och då kan du fortsätta att sätta händerna på ett annat ställe, i enlighet med din inre vägledning. 12. Att avsluta vid fötterna är viktigt för att jorda klienten, du kanske vill avsluta där eller be klienten vända sig om på rygg för att fortsätta arbeta med båda sidorna. Om någon har försvunnit bort väldigt djupt eller tom. somnat och snarkar ( detta är ganska vanligt, även vid workshops, till andras förtjusning ) då är de vanligtvis bäst att lämna dem så. Energin kommer gå till den sidan av kroppen som det behövs via chakrana ändå. Dvs. du kanske jobbar med någon som har ont i ryggen och börjar med framsidan, när du kommit till fötterna så är smärtan plötsligt borta. Du kanske känner att din vägledning är att bara jobba med framsidan på någon klient, eller baksidan. Lita på din vägledning för vad som behövs. Shimaras vägledning är att emotionella mönster oftast sätter sig eller manifesterar sig på chakrana via framsidan, och mentala mönster på baksidan, men det finns ingen strikt regel för detta. 13. Vet att sessionen har avslutats för personen när energin slutar flöda genom dina händer. Den kan sluta tillfälligt om du är i något specifikt chakra, prova flytta händerna isåfall och känn efter om den börjar flöda igen. När du kontrollerat att alla chakran fått fullt flöde igen – och energin slutar strömma genom dina händer är sessionen slut. Detta brukar ta vanligtvis ca en timme, men det kan också vara kortare eller längre beroende på omständigheterna och personen. 14. Avsluta genom att ”stryka ut auran” med båda händerna från huvudet och nedåt till fötterna 3 ggr, en gång för den eteriska kroppen, en för den emotionella kroppen och sen den mentala kroppen – med avsikten att ”linjera chakrana” igen till balanserat läge. 15. KOM ALLTID IHÅG att tacka för energierna som du arbetat med och för din gåva att ha fått vara en kanal för dessa underbara energier. Det bästa sättet att göra detta är att ha någon form av kort bön eller meditationsstund. ”Kära Moder-Fader Gud, jag tackar dig för denna gåva av helande energi. Tack alla uppstigna mästare, guider, änglar och ärkeänglar som tagit del av denna helande session.” 16. Se försiktigt till att du återkallar personen till ett vaket tillstånd. Låt det ta den tid personen behöver, och du kanske behöver ge dem en hjälpande hand att ta sig till sittande position på bänken. Det kommer vara bra om de kan stanna en stund och sitta i en stol för att ”jorda sig” efter behandlingen, sätta på sig skor och glasögon etc. Låt personen verkligen komma tillbaka, eftersom de kanske har varit i ett djupt tillstånd under behandlingen och de behöver lite tid för att komma tillbaka till normalt medvetande. Det är också bra att ha ett glas vatten att dricka tillgängligt. Du kanske vill ge några droppar ”Bach flower essences” eller annan vibrations medicin som de är öppen för. 17. Du kan dela med dig av de insikter och meddelanden som du plockade upp under behandlingen, eller vart/hur du arbetade med energierna, men detta gäller bara om du blir vägledd att dela något. Det är OK att nämna att du spenderade mycket tid i ett område eller annat, för att ge en generell bild av var de behöver helande kraft. Det är dock INTE OK dock att börja prata om ”elementals”, ”jag tror du har cancer” eller annat påstående som personen inte själv har frågat om eller är öppen för. Detta är sällan gynnsamt för personen att höra negativa saker och hjälper inte energierna arbeta med din klient. Det är alltid mera viktigt att ge dem en positiv känsla från behandlingen så att de kan lämna dig med en bättre känsla av inre frid och mera positiv gentemot sin egen helande process och de problem som de ev. har sökt upp dig för. Denna respekt och intention från din sida är helande i sig själv och kommer därför vara mycket mera effektiv på lång sikt. OM du misstänker ett fysiskt problem så är det bättre be personen uppsöka läkare eller undersöka något specifikt problem närmare. OM DU INTE ÄR UTBILDAD LÄKARE är du inte kvalificerad att göra några medicinska diagnoser. MEN om du är en väldigt erfaren helare och mycket intuitivt begåvad så kan du göra en ”eterisk diagnos”, tex. Ett svagt solar-plexus, hål i auran, emotionella problem från barndomen etc.. När du ger GAIA kommer du också själv få ta del av en helande energi och du bör känna dig full av energi efter sessionen. Om du eller personen känner sig yr efter behandlingen, var medveten om att energin har släppt eller börjat flöda igen någon emotionell eller mental blockering. Detta är bara en transformativ omställning och något positivt – det banar vägen för något nytt och positiva känslor och tankar. OBS! Notera att i Eternal Light systemet är riktlinjerna för alla studenter och healers att INTE sätta händerna på kvinnans bröst, eller i personens erogena zoner. Om du behöver arbeta med hjärtchakrat så kan du arbeta via bröstbenet, strax under brösten eller i auran strax ovanför. När det gäller bröstcancer så arbeta även med ”thymus” ovanför hjärtchakrat. Energierna kommer ändå gå till det stället som det behövs, det har sin egen intelligens och kommer även hjälpa till med lösa upp de bakomliggande orsakerna till cancer. Dessa kommer behöva transformeras och också släppa taget om för att personen inte skall få tillbaka sina symptom igen – därför är det också viktigt att du lär dig arbeta både fysiskt men även på ett eteriskt plan. Du kan även arbeta med händerna på baksidan av personen – lungorna och hjärtchakrat. När du arbetar på baschakrat kan du arbeta på baksidan av personens höftben eller i auran på personens framsida – energin strömmar ner mellan personens ben så du kan arbeta vid fötterna för att nå baschakrat. Det är väldigt effektivt att balansera, öppna eller transformera baschakrat genom att hålla händerna med handflatorna mot baschakrat – i det eteriska fältet mellan benen, men intentionen att energin strömmar in i baschakrat. DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU SOM HEALER DISTANSIERAR DIG SJÄLV FRÅN NÅGON SEXUELL ENERGI eller bindning till personen du arbetar med. Det är inte OK att du har emotionella eller tom. sexuella band till din klient, detta kommer de antagligen plocka upp och känna sig obekväma med och antagligen aldrig mera återvända. Det kanske helt skapar en blockering ytterligare att söka vidare hjälp med sina problem. DET ÄR EN TOTALT OANSVARIG ANVÄNDNING – MAKTMISSBRUK, ATT BERÖRA PERSONERS KÖNSORGAN ELLER ATT SKAPA SEXUELLA BAND TILL DIN KLIENT. Bästa sättet att ge healing är att stanna centrerad i hjärtchakrat med villkorslös kärlek, och om du känner att du tappar detta – ta en stund för att åter centrera dig i linje med ditt hjärta och högre jag. GAIA – SOM FÖRSTA HJÄLPEN VERKTYG; Använd denna gåva av helande krafter vid varje olycka eller trauma som ett kraftfullt första hjälpen verktyg. Detta betyder INTE att du ersätter att tillkalla läkare, ambulans vid en olycka, men det kan hjälpa till lindra och framför allt göra personen lugnare till dess hjälpen anlänt, en nog så viktig detalj, detta påskyndar otroligt mycket personens helande process. Det är också väldigt hjälpfullt och viktigt om du kan ge personen några droppar ”emergency rescue” droppar direkt på tungan, detta hjälper också till att påbörja helande processen. Exempel på när du kan använda healing och praktisera första hjälpen; – Biloycka – Yrselanfall eller vid fall – Skärsår, bistick, om personer blir biten av djur, eller bränner sig – Plötslig smärta – Blåmärken och smällar – Stukningar/vrickning – Plötslig chock, trauma, dåliga nyheter I alla ovanstående situationer åtföljs dessa upplevelser vanligtvis av känslor av rädsla, panik och chock. GAIA arbetar direkt på alla dessa nivåer, dessa känslor stannar av eller hindrar personens helande processer från att komma igång. Först när lugnet är återställt kan kroppen börja hela sig själv – opåverkad av negativa emotionella upprörda känslor. CHAKRANA ”Energi centrum” Energier uppträder inte alltid på samma sätt, de som kan “se färger” kan också se olikheter och variationer, men i huvudsak är de energifält som är belägna i kroppens nedre delar relaterade till den fysiska kroppen, och de som är i den övre relaterade till den andliga dimensionen. Varje chakra relaterar till och påverkar varandra. BASCHAKRAT- Detta centrum är relaterat till könsorganen och körtlarna, färgen är RÖD, och har en stark koppling till den eteriska kroppen. Den är sammanbunden med jorden och den fysiska verkligheten och styr nedre delen av ryggraden, och flödet av såväl fysisk som kreativ energi, s.k. kundalini energi upp till kronchakrat. Rädsla kan blockera detta chakrat, och då blir personen väldigt ojordad, är också relaterat till vår uppgift på jorden och i livet. SAKRALCHAKRAT- Detta chakrat jobbar i nära kontakt med baschakrat som ligger under det och solar plexus som ligger ovanför det. Det har en stark koppling till adrenalin körtlarna och kroppens nedre del av matsmältnings systemet. Det kallas även för HARA, och dess färg är ORANGE. Detta centrum behöver vara balanserat för att hormonerna skall kunna flöda fritt och i balans. Det är också kraften som driver kreativiteten framåt, och behöver transformeras från att handla om sexuella drifter och begär – till att flöda fritt och strömma istället ut genom halschakrat som äkta kreativitet. SOLAR PLEXUS CHAKRAT- Färgen är GUL, och detta chakrat behöver återkommande healing, eftersom olika former av rädslor och oro registreras här. Medicinskt handlar det om obalans i levern och blindtarmen och är ofta sammanlänkad med adrenalin utsöndringen p.g.a dess på/av funktion. Detta energicentrum är viktigt eftersom det påverkar vår individualitet – det reflekterar vårt sinnelag, och vår intellektuella attityd till livet sammankopplat med vänster hjärnhalva. Det är också ett “psychic centre” som om en person är överkänslig samlar på sig en massa “skräp” som kan komma bl.a. från den astrala nivån. Sammanlänkad med tredje ögat, det högre “psychic centre”. HJÄRTCHAKRAT – Detta chakrat är sammanlänkat med området “thymus/brässen”ovanför hjärtat – färgen är GRÖN. Hjärtchakrat är vårt centrum för villkorslös kärlek och medkänsla och länkat till vår fysiska och andliga identitet, och det avspeglar olika känslor och avslöjar hur en person relaterar till andra och till naturen. Det är ett centrum som lätt kan bli utnyttjat genom för mycket emotionella tendenser och genom droger, alkohol och rökning. Om du arbetar som healer bör du känna till hur du öppnar ditt hjärtchakra innan en helande även när du inte ska låta det påverkas så att healingen kan vara effektiv. HALSCHAKRAT – Detta chakrat är förbundet med färgen BLÅ och till sköldkörteln som den relaterar till förutom halsen, lungorna och andningssystemet. Blockeringar här orsakar ofta nack- och axelproblem där spänningar samlas. Från detta chakrat så uttrycker en person sin personlighet och kommunicerar på olika sätt och på olika nivåer av medvetande. PANNCHAKRAT – Detta chakrat kallas ibland för det “tredje ögat” och färgen är förbundet med INDIGO och med hypofysen. Det är ett väldigt viktigt centrum som är relaterat till den högra sidan av hjärnan samt intuitionen. Tidigare upplevelser är registrerade här tillsammans med sensitivitet och disharmoni – “Psychic” centrum, liksom centrum för visionära förmågor. KRONCHARAT – Detta energicentrum är förbundet med färgen violett och tallkottkörteln som grekerna kallade själens boning (seat of the soul) Descartes hävdade att det sammanförde kroppen med själen. Det är källan till vårt medvetande och dörren till vår skapare och beskrivs ofta som den tunsenhövdade lotusblomman. HÖGRE CHAKRAN – Det finns 5 mindre chakran lokaliserade över vårt kronchakra, och dessa är förbundna med olika högre medvetandeplan. De kan öppna dörrar till UFO;s andra former av liv och intelligens, både i vårt eget och andra universum. Dörrar som leder till kanaliserande, manifestation, teleportation osv. KROPPENS “AURISKA FÄLT” 1) Eteriska kroppen 2) Emotionella 3) Lägre mentala 4) Högre mentala 5) Causala 6) Intuitiva eller andliga Alla kroppar består av den materia som den opererar via; © SHIMARA KUMARA, grundare av Academy of Eternal Light – the complete system of healing with divine energies INTEGRITET, INITIERING & ETERNAL LIGHT SYSTEMET; Ordet ”initiering” är benämningen som används inom ”Eternal Light” systemet för att påvisa att en helig ritual eller process för att bli sammanlänkad energimässigt med någonting har ägt rum. Efter GAIA steg 1, kan du använda dessa energier för att arbeta med familjen & dina vänner; efter du integrerat dessa energier och sedan tagit GAIA steg 2 så kan du sedan använda dem för att jobba med klienter och ta emot människor på professionell basis om du känner att detta är din väg i livet. Inom Eternal Light Systemet finns det många olika typer av helande energier eller ”RAYS OF HEALING LIGHT”. Som man sedan kan bygga vidare på och bli initierad i. För närvarande kan man bara bli initierad via Shimara Kumara i dessa. Alla som blivit lärare eller mästare i Eternal Light systemet kan endast initiera sina studenter i GAIA steg 1 och 2. En av huvud uppgifterna med att skapa Eternal Light Healing Systemet, väglett av de uppstigna mästarna, var att skapa ett unikt system av healing som tillåter sina studenter ha tillgång till en bred och kraftfull källa och verktyg av väldigt höga frekvenser, gudomliga helande energier, för att hjälpa till snabba på helande processen för både sig själv och andra samt även också hjälpa till med transformationen av jorden självt, som är så behövlig just nu i denna spännande och unika tid vi befinner oss i. Den var också skapad för att skapa healers som önskar arbeta tillsammans med väldigt kraftfulla helande krafter och för dem som önskar växa andligen och för att uppleva mera kärlek, frid och glädje i sina liv. Eternal Light Systemet av healing, kommer från den högsta renaste källan och är ytterst given till oss genom Moder-fader Guds egen försyn. ALLA studenter bör uppmärksamma och vörda detta.