OM YOGA

Yoga betyder att förena alla delar av ditt medvetande till ett varande – uppvaknande eller upplevelse av här och nu. Var och en har sin egen väg inåt, och jag är väldigt tacksam för att ha delat så många olika människors resa under en kort tid. Min övertygelse är att vi är mer än den fysiska kroppen – bara en del av något större än det materiella. Att uppleva detta i varje sekund är vårt uppdrag och vår utmaning – att uttrycka vår upplevelse är var och ens unika sätt att bidra till helheten, att hela sig själv, att lära sig om sig själv och att förstå sig själv och med det också andra är vår gåva och vår unika del i helheten som formulerar vår andliga väg eller vårt “mission” med livet. Dirigerat av en andlig dimension – i ljuset av ditt högre jag är allt lidande endast bakgrunden för större medkänsla eller “com-passion”. Asana betyder att låta anden ta plats i din fysiska form, och i varje stund inse att vi är perfekta i formen av den vi är och alltid har varit. Nu är det tid att låta hjärtat leda dig – att låta intuitionen styra igen. Att se och våga vara allt som är du!