Barnyoga Blackis

Barnyoga 6-9år

Blackis B-salen, Luleå
Tider i sommar kommer strax

Barnyoga bygger på barnens egen nyfikenhet för kroppens förmåga, den ökar kroppsmedvetenheten och stärker självförtroendet. Vi gör enkla sagoresor till barnens inre som en förberedelse för att lära sig visualisera och meditera som vuxen.

Alla är Hjärtligt Välkomna! Inga förkunskaper. Det går fint prova en lektion, bara du meddelar mig du kommer så det inte är fullt.

Kursen är ett samarrangemang mellan Lenitha, Svartöstans intresseförening och Luleå Kommun fritid.lenithachair

Blackis, Svartöstan, Luleå, B-salen

Alla barn i Svartöstan, Hertsön, Lövsgatan, Hertsön GRATIS övriga 250kr
Anmäl dig via hemsidan nedanstående formulär. V.g. skriv ditt barns namn och ålder som meddelande.

Anmäl dig här