Gaia Healing

SHIMARA KUMARA från England på besök i Luleå 11-13/9, 2020
Vill du bli initierad så du också kan träffa henne gör jag löpande initieringar, bara hör av dig till mig så hittar vi en lösning.

 

Kursen med Shimara är 
Fredag 17-20 Paramatman light del 1/2
Lördag 10-16, 1-3 Rays, samt 17-20 Paramatman Light del 2/2
Söndag 10-16 Baschakra initiering.
Pris 1.000kr/del
1) Paramatman light
2) Baschakra
3) Vatten elementet Ray
4) Luft/eter elementet Ray
5) Eld elementet Ray

Shimara gör även privata
Tune-ins, det betyder hon kollar med dina vägledare och guider och läser av din aura och ger individuell vägledning om hur du kan stödja dig själv i den process som du befinner dig i just nu emotionellt, mentalt – så du får bättre och starkare inre vägledning och mera energi tillgänglig, vibrationsmedicin är det hon rekommenderar. Det är essenser man tar för invärtes bruk som jobbar via ditt energisystem, din eteriska energikropp, nadis, eller meridianer.

Vi gör en lista på fredag kl. 16, v.g. kom innan kursstart, annars meddela mig så löser jag du får en tid för Tune-in.

Tider för tune in är fredag 16-17, Lördag och Söndag 9-10

Fredags Meditation + Sharing
16.30-17.30 Meditation
17.30-20 Healing Sharing
25/9, 23/10, 27/11
Meditation 225kr/gången, 5-kort 1.000kr.
Sharing Gratis för alla som är initierade i GAIA Level 1 & 2

Jag jobbar med de uppstigna mästarna och kallar in energi för den nya tiden. Guidade meditationer för att stärka din inre vägledning och kontakt i fokus. Hjälper kroppen, känslorna och tankarna att landa! Alla är varmt välkomna. Alla kan meditera. Den ulitmata meditationen är att vara ALLT DU ÄR! Mera av det du redan upplever.

GAIA Level 1, 16-18/10
GAIA Level 2, 13-15/11

Fredag; 16.30-20
Lördag & Söndag; 9-13

Priser
Level 1; 2.000kr
Level 2; 2.500kr
 
Plats; Stationsgatan 46

Under 2020 kommer Shimara Kumara på besök från England för en helgkurs! Detta är en unik chans att få träffa en väldigt högfrekvent och kärleksfull person som dedikerat sitt liv till skapa GAIA- Eternal Light systemet av healing.  Detta är Shimaras första besök och kurs i Norden.

 “Initieringar i Elemental healing rays, BAS-CHAKRA initiering & Paramatman Light”  –  öppen för alla som redan är initierade i GAIA Eternal Light Level 1 & 2.
Detta är en unik chans att ta del av väldigt högfrekventa energier för helande kopplade till olika planeter och mästarenergier. Detta är första gången Shimara besöker Norden.
 
De initieringar som Shimara gör 11-13/11 är;
OBS! GAIA 1 & 2 Jord elementet är basen för alla andra energier
Du kan göra Baschakra och Paramatman Light om du är GAIA 1, det är för din egen andliga utveckling. Elementära energierna fungerar som Rei-ki, kommer genom dig när du behöver det för andra människor, för att få bli initierad i dem måste du gått steg 2, då man även skickar på distans och lär sig symboler..
Ashumu – Månen/Vatten elementet , balanserar och helar din astrala kropp, eller emotionella kropp.
Solen – Eldelementet, balanserar och helar din eteriska kropp, som håller alla fysiska “problem” i vår aura.
Merkurius- Luft och Eter elementet, som helar hals och pannchakrat, för att hjälpa dig kommunicera tydligare – samt det sammanlänkar oss även med ängla-sfären.
BAS-chakra initieringen ger oss en stadigare bas i vardagen, i kroppen och i vårt dagliga arbete och möte med andra.
 
Paramatman Light är en energi som Shimara kanaliserar bara för andlig tillväxt och insikt för den person som tar emot den. För att kunna ge vidare den energin måste man vara i Samhadhi, och kunna hålla en mycket hög frekvens ljus. Den ökar individens förmåga att själv hålla ljuset och stärker din förmåga som healer på alla plan.
 
Shimara Kumara är intuitivt medium, och kanal för väldigt högfrekventa ljusa helande krafter. Hennes livsuppgift är att hjälpa moder jord helas, och att skapa ett unikt system av många helande verktyg som hjälper mänskligheten – där vi befinner oss just nu i utveckling. Allt i enlighet med de uppstigna mästarna. Hon har de senaste 40 åren dedikerat sitt liv till detta.
 
 
Du kan också boka in healing behandling med Lenitha 650kr
Samt köpa produkter/essenser, auraspray och vibrationsmediciner m.m.
Sharings är kvällar där alla initierade träffas och jobbar praktiskt med att ge/ta emot healing
 
GAIA HEALING

Vid en initiering får du en högre klarare kanal direkt uppkopplad till Eternal Light systemet. På kursen lär du dig ge och ta emot energi – balansera upp ditt energisystem och öva på att läsa av auran och förstå hur intuitionen fungerar. 

GAIA är en nyare frekvens av REIKI, kopplad samman med allt det som sker just nu på jorden. GAIA är moder jords energi. Eternal Light heter systemet med alla energier från bl.a. alla planeterna. Det inkluderar jobba med det vita brödraskapet, de uppstigna mästarna, samt många nya höga energier som vi har fått möjlighet att kanalisera just nu för det allra högsta bästa goda. Du kan läsa mera om GAIA på www.heartsong.eu

Shimara Kumara är grundare av detta healingsystem och hon finns i Devon – England, där hon äger och driver ett stort kloster och producerar olika slags helande verktyg, bl. a energimedicin såsom
Bach Flower Remedies, Lightbody Essences Angel/innerchild Essences
Aura Sprays, Oljor m.m.

Eternal Light

THE COMPLETE SYSTEM OF HEALING WITH DIVINE ENERGIES

GAIA ~ The Earth Element Healing Ray

The foundation for Eternal Light energies and the basis for working with all of the other Rays. Eternal Light has evolved from many different aspects of Reiki and from direct guidance through Shimara from the Planetary Logos, SANAT KUMARA and Ascended Masters of the White Brotherhood who together with the Angelic Realms work with each of the sacred planetary Divine Healing Rays. These beautiful energies are given through a unique attunement process. This then enables the highest, finest frequencies of the Eternal Light Healing Rays to come through the hands of the recipient for healing self and others.

GAIA ~ THE FOUNDATION COURSE

This initiation opens up the higher chakras so that one becomes a pure channel for the highest Eternal Light healing energies. These frequencies then come through the hands to give healing to oneself and others. The energy is experienced as a warm glow, heat or tingling sensations in the hands. You will then be taught how to give the healing energy to others, fully clothed and laying relaxed on a couch. You will learn how to sense blockages in the subtle bodies, chakras and physical body – and will be given plenty of practise time. Each person will receive a healing session and also taught a self-healing process and meditation to help heal any physical, emotional or mental problems. You do not need any prior qualification or knowledge to learn GAIA, just the genuine desire to heal self/others. GAIA energy is so pure and so simple to give, you may even use this wonderful healing energy on animals and children. EACH GAIA/RAY ATTUNEMENT helps you to let go of old patterns, balance emotions, find more inner peace and heal the true cause of illness & disease, raising you to a higher vibrational frequency. This facilitates a raising of consciousness to higher levels of spirituality and awareness of our true self, which is Divine Love.

GAIA ~ THE ADVANCED COURSE

If you wish to further increase your healing potential, bring through more healing energy and learn a powerful distant healing process then you may take this initiation and workshop. You will be taught healing symbols and many different ways to use them. You can then send healing energy to anyone, regardless of their location, or use the symbols to speed up the healing process for self and others. All participants will have the opportunity to experience the energy of each symbol in powerful Eternal Light group healing sessions. Other healing Rays have been given back to Shimara by The Ascended Masters, under the guidance of Sanat Kumara, overseer of all the Divine Rays coming to the planet at this time. Some of these energies are unique on the earth plane, and all have gentle but powerful abilities to transform. To experience the full powers of the Eternal Light Frequencies, you may go on to take any of the other Ray Attunements at any time after completing GAIA Advanced, you will then be at the right vibrational frequency to work with them. The other Eternal Light Rays will also come through the hands/chakra for personal healing or for giving or sending distantly to.

Shimara Kumara has the ability to initiate others into divine healing rays, of wich Lenitha has been taking parts and helping to anchor since her first initiation with Shimara at 1996.

THE SACRED ELEMENTAL RAYS:

GAIA Is the Divine Healing Energy for Mother Earth, and works through all the dimensions. GAIA is the foundation upon which all the other Rays are grounded.
MERCURY Is the Air-Ether Ray, healing the throat and brow chakras, helping you communicate more clearly. This also brings attunement to the Angelic Realms.
SUN Is the Fire Ray Attunement. This energy helps clear and transmute stubborn blockages. Particularly good for clearing miasms and resistance to change.
MOON Is the Ray of the Element Water, working on the emotions, emotional body, clearing and balancing.

CHIRON The ‘wounded healer’. Works directly on our weakest parts to heal and strengthen them. Helps release our deepest wounds and fears for transformation.
MARS This Ray works particularly well at a physical level, giving more energy. Working primarily on the heart and base chakra.
NEPTUNE Helps balance and ground our dreamlike states, bringing our visions into positive creation. Helps develop intuition. Transmutes subconscious patterns.
PLUTO A powerful Ray of Transformation. The anti-radiation Ray. Gives protection from computers, X-ray, microwave energies, or a radiation polluted environment.
SATURN A powerful energy for Karmic Healing of individuals, buildings, Mother Earth, etc. Works at a cellular level for deep transformation.
SIRIUS Healing Ray from the Star Sirius, and the Dolphin consciousness. Works on freeing the creative, joyful force within us, helps clear the sacral and throat chakras.
URANUS This Healing Ray helps us to move forward and more easily adapt to changes in life. Works on all levels especially the solar plexus chakra. Transmutes anxiety.
VENUS To open the Heart Chakra and develop Unconditional Love. A beautiful Ray of energy, seen clairvoyantly as Rose Pink, or Amethyst.
JUPITER The Sacred Ray of Expansion. This Ray is taken after completion of all the other planetary energies. Expands consciousness to allow new opportunities for the development of our spiritual path, for our highest divine good and fulfilment.
STERILYON The Ray of Divine Peace. Helps us find peace in our own hearts which can then emanate to all around us. This will help create peace for all humanity.
ANTARES The Ray of Divine Truth. Helps us to express our truth from the heart.

Jag -Lenitha har varit elev hos Shimara i över 20-år och har fått inbjudan via Shimara att föra energierna vidare i detta underbara healing-system. Jag är initierad i alla ovanstående energier, samt många fler, som arbetar genom mig och mina händer när jag ger dig healing behandling. 

Eternal Light GAIA energi är en inre process, där du gör en commitment att arbeta igenom allt det bagage som du behöver för att kunna arbeta med ljuset. Det är ett stort ansvar – och en stor gåva få arbeta direkt med de uppstigna mästarna.  Vi hedrar deras commitment till oss varje gång vi kallar in ljuset. Vi har fri vilja – och Eternal Light är “för det högsta bästa goda”. 

Stationsgatan 46, Ingång innergården, första dörren till höger/källaren

Boka dig här till 
1) Shimara Kumara helgkurs 31/7-2/8
2) Level 1 GAIA med Lenitha, Pris; 2.000kr
3) Level 2 GAIA med Lenitha, Pris; 2.500kr

Betala med swish senast vid första kurstillfället. Vill du delbetala är det möjligt. Faktura/kvitto meddela oss.

Anmäl dig här