Om Ashtanga yoga

Ashtanga Yoga 
Ashtau = 8
Anga= delar enligt Patanjali Yogasutras

Ashtanga Yoga Mantrat,ladda ner här
Länk till mantrat som man kan lyssna på med Petri Räisänen,underbar guru som du kan besöka varje midsommar i Råneå
https://www.youtube.com/watch?v=Qn6aqQVslvg

Hos mig får du som befinner dig i Kalix, Boden, Älvsbyn eller Luleå med omnejder professionell hjälp inom yoga. Jag har mycket erfarenhet och kunskap inom denna bransch, och arbetar alltid med dina egna behov, önskemål och förutsättningar för att du ska kunna bli så nöjd som möjligt. 

Befinner du dig i Kalix, Boden, Älvsbyn eller Luleå med omnejder och har frågor och funderingar om någonting kring yoga? Tveka inte på att kontakta mig, så svarar jag så snabbt som jag kan. 

Vad betyder yoga?

Yoga betyder att ”förena”. Vi består alla av många olika komponenter, som är mer eller mindre utpräglade och som skapar vår identitet, såsom tex mental aktivitet, fysisk aktivitet, emotionell aktivitet, din vilja, sedan finns också alla behov, drifter som till stor del är omedvetna. Yoga strävar efter ökad insikt och med insikt också förmåga att kunna acceptera och ge uttryck för, alla delar av din personlighet, villkorslöst, först då kan du se och ge andra lika villkorslöst utrymme. Yogans filosofi utgår från att vi har universella gemensamma behov och önskningar samt att vi alla lär oss på ett individuellt sätt förstå sambanden mellan det yttre och det inre. I yogan strävar vi efter att ena det tillstånd av separation som skiljer oss från den inre upplevelsen av ”enhet” som är möjligt i varje stund. I vardagligt tal, öka det som får dig att känna dig hemma, öppen och tillitsfull – frid  och glädje är de yttre attributen av att ha funnit  sin inre källa – inte vad du kan ”göra” på yogamattan.

Asana – betyder själens sittande behållare, och den perfekta asanan är att ta ner själen in i kroppen, att låta kroppen bli själens tempel. Detta är möjligt oavsett hur din asana ”ser ut”.

Info till nya elever

Yoga utförs bäst på tom mage, dvs. minst 1h mellan måltid och yogalektion, detta för att ge kroppen chans att rensa ut slaggprodukter och hela sig på yogaklasserna, ät gärna lätt middag, men ej för tätt inpå lektionstillfället, drick inte under lektionen. Detta är för att de inre organen påverkas av yoga övningarna. Ha mjuka sköna kläder, och vi tränar barfota.

Yoga övningarna går att förenkla och variera till att passa i stort sett varje individs nivå. Motivationen bör vara att må bra och ha roligt, inte att du klarar av utmanande övningar med en gång. Dock kommer du att bli medveten om dina fysiska begränsningar på lektionerna, bli inte förvånad om du blir utmanad till saker du inte klarar av första lektionerna, jag kommer att guida dig att gå igenom olika sätt att hantera hur du skall närma dig positionerna. Jag förväntar mig inte att du skall kunna allt jag visar dig förstaförsöket, det är mera intentionen och syftet med övningen som du behöver förstå – det är därför jag finns som lärare. Ge dig själv tid att komma igång med övningarna, och ge mig som lärare tid att förstå hur just din kropp fungerar. Jag har spenderat större delen av mitt liv att förstå kroppen, ändå är jag lika förvånad varje gång jag gör yoga, kroppen är alltid olika från dag till dag.

Yoga är inte enbart en träningsform, god hälsa och gott humör är biverkningar av att lära känna sig själv, sina behov och att kunna förstå sin omgivning och samspelet mellan människor. Bättre koncentration, fokusering och mental uthållighet, liksom tålamod och lugn är andra goda biverkningar.

Yogans effekter märks inte alltid direkt på mattan, utan i vardagliga situationer när du reagerar annorlunda på saker, människor och situationer. På yoga lektionerna lär du dig respektera dina egna inre signaler, emotionella och mentala. Närma dig yogamattan med ett öppet sinne. Ge dig själv TID att utforska och lära känna dig själv. Prestationer och måsten kan du hänga av dig i entrén. Du kommer avancera framåt enklare om du tar det hela en aning lättare. Alla andra kommer vara nervösa inför samma sak som du. Vi är här för att hämta styrka, kraft och inspiration av varandra.
Yoga är ett ypperligt tillfälle att lära känna dig själv, din kropp, dina attityder och dina värderingar. Dina värderingar och känslor är till stor del det som styr dina handlingar och reaktioner på omgivningen. Alltså kan yoga verka på flera plan och hjälpa dig vara mera ärlig med dina behov, dina nära relationer och vart du lägger din energi. Yoga ger dig också konkreta, enkla verktyg att ha med dig i vardagen för att du själv skall kunna hantera stressiga situationer, fysiska, mentala, känslomässiga eller själsliga motgångar såväl som medgångar. Yoga ger dig också en stunds fokus inåt och det är som att skruva upp volymen på det som du egentligen VET är ditt nästa steg – mental klarhet, fokus tillsammans med magkänslan/intuitionen gör det lättare att ta beslut.

Genom att lära dig andas medvetet sänks också blodtrycket, stressnivån i kroppen och rent generellt sett är det lättare att må bättre.

Yoga förbereder dig på att meditera medvetet, dvs. kunna hantera subtila signaler och förnimmelser, att förstå komplexa psykologiska mekanismer, att hitta och behålla ditt inre centrum och att gång på gång bli medveten om när du behöver återvända till din inre källa för att hämta stöd och trygghet. Detta är meditation.

Kroppen är själens tempel och du är dess väktare… yoga betyder att förena ALLA delar av dig själv, och att i mötet med dig själv och andra hitta balans. Yoga är ett roligt sätt att tillsammans utforska och dela kunskaper och erfarenheter. Allas upplevelser behövs och vi som träffas och jag som lärare försöker tacksamt ta emot alla dem som väljer att komma till yogaklassen på bästa sätt – vi är alla lärare till varandra på olika plan!

För dig som har skador kontakta mig gärna innan lektionen, konsultera alltid med din läkare om du är osäker ( smärtstillande, blodtryck osv mediciner ).  För dig med akuta skador eller allvarligare långvariga problem rekommenderar jag sjukgymnastik, naprapati i samverkan med privatlektioner där får du yogapositioner som är speciellt anpassade till din situation. OBS! Jag rekommenderar dig att återkomma till mig eller annan yogalärare inom 2månader för att omrevidera dina övningar då kroppen förändras om du gör övningarna varje dag.

Vanliga frågor

Kan jag göra Yoga fast jag inte är vig? Yoga jobbar med sinnena, mentalt fokus, attityder, livskraft och fysiskt välbefinnande. Det går också att välja olika typer av yoga som är fyisiskt utmanande på olika sätt. Fysisk styrka, smidighet, uthållighet och balans är biverkningar av yogans tredje del (anga). Kom ihåg att det finns 7st till som vi arbetar med på lektionerna. Smidighet kommer med övning, några är naturligt rörliga i leder och andra inte. Att bli vig är i sig inget mål i yogan – däremot att vara flexibel i sinne, kropp och tanke.

Hur snabbt kan jag bli lugn? Vilket lugn du upplever efter en yogaklass beror på många faktorer, varav en är att andas, en annan att kunna slappna av och en annan vara närvarande. Om du är uppstressad kanske kroppen behöver vila efteråt. Om du är trött innan kanske du få mera energi av lektionen. Det beror på att yoga balanserar oss, inte som vi vill utan som vi behöver. Kanske du måste ändra attityd eller livs situation också för att bättre kunna ta tillvara på din energi.

När får vi lära oss stå på huvudet? Jag lär ut huvudstående till alla som vill, men först efter regelbunden praktisk tillämpning, eller om du är mycket van att arbeta med kroppen. Kom ihåg att du kan göra preparationer eller förenklade variationer på alla asanas/ yogapositioner. I slutet av yogakurserna och på de mera avancerade lektionerna får du kunskaper om hur dessa preparationer och förberedande övningar går till.

Yoga är nog ingenting för mig, jag är så stel? För dig som ÄR stel är det mycket yogan kan GE, med tid och övning kommer du att märka snabbt resultat. Oftast är det lättare att vara stel från början och bli vig än att vara vig och hitta rätt muskler att jobba med. Om du inte gör något nu kommer det inte att bli bättre med åren. Syftet med yoga är också att känna sig HEMMA i KROPPEN, inte att bli vig. Stelheten beror oftast på brist av tillämpning, ta det bara lugnt och jobba utifrån de förutsättningar som du har.

Hur ofta måste man göra yoga? I yoga finns det inga måsten/borden för några kommer en gång i veckan vara den tid och energi som finns tillgänglig. För några kommer yogan att bli en vän och en god orsak att träffa sig själv och lära känna sig själv, vilket oftast känns viktigt ofta, men livet ställer olika krav på vår tid. För några kommer yoga practise att bli en livsstil, och då är det inte svårt att göra yoga ofta, då finns en kärlek och en lust bakom som driver och sporrar ens försök att gå vidare. Jag rekommenderar alla som vill lära sig yoga på djupet att avsätta tid regelbundet för egen praktisk tillämpning.

Ujjayi andning är den som låter som havet och den tillämpas för att starta inre reningsprocesser, rensa ut slaggprodukter, rätt utförd ökar den lungkapaciteten och är mycket mentalt avslappnande. Om du känner olust eller yrsel, säg till läraren. Du kan också andas långa djupa andetag, prova skillnaden. Och kom ihåg att om yoga känns ovant, kommer det först vara positionen du vill förstå och andningen i andra hand. Kroppens inre riktningar och bandhas kanske kommer först. Det finns gott om tid att utforska hur andningen påverkar dig.

Mantras är en indisk tradition där man arbetar med helande ljud. Eftersom vi alla består av energi som vibrerar är det mycket helande att skapa ljud. (musik är ett sådant exempel) Mantras har olika helande kraft, precis som olika ord framkallar olika reaktioner hos oss. En god biverkning av att sjunga mantras är också mental avslappning ( liksom när du nynnar eller visslar ) och också att du då fokuserar på utandningen. Utandningen är ett av yogans allra starkaste redskap att förändra mentala tillstånd.

Är det inte religöst med yoga? Yoga är inte en religion. Var och en som praktiserar yoga är fri att ha olika trosuppfattningar. Historiskt sett har Yogis i Indien blivit betraktade som hedningar därför att de ej följde den religion som de flesta Indierna hade. Många av de symboler som förknippas med yoga (tex. auom) är ej traditionella yogasymboler utan Hinduiska.

Men vad gör jag om alla andra kan och inte jag klarar av positionen? Om du ej förstår eller det känns konstigt, våga fråga och be läraren visa dig en position som passar dig bättre. Det kan också vara en utrensning i kroppen som gör att vissa positioner är svåra att hantera. Låt läraren veta att något inte känns bra så hjälper han/hon dig.

När är jag riktig yogi/yoga mästare? Man blir aldrig klar med yogan…aldrig färdig fullärd eller mästare…. det man blir med yoga är visare och tillfreds -fredlig! Med mycket tid och energi kommer du att bemästra inte bara svåra positioner utan dina reaktioner på omgivningen och inom dig själv.

När får vi lära oss om energier, sådant där andligt? Allt liv innefattar medvetenhet, allt levande är andligt. Att vara i kroppen och att utföra sina dagliga göromål är också andliga handlingar. Fråga gärna efter lektionen om du har specifika egna funderingar som känns viktiga. Det kanske dyker upp livsfrågor du inte tänkt på förut. Det är naturligt när man vänder sig inåt och lyssnar på sig själv. Det kan kännas fint att relatera till någon som gått genom liknande situationer som dig själv eller att gå och prata med någon som är en god lyssnare – psykolog, terapeut eller annan person som du har förtroende för. På de kurser med intensivare studier kommer mera filosofiska sidor av yoga att behandlas. Om du lär dig ställa frågor är du på god väg att bli en andligt visare människa.

När är jag avancerad/fortsättnings yogaelev? Att avancera med yoga är att ha en egen daglig rutin, oavsett om det är 5min eller 555, att regelbundet träffa och få feedback av en lärare och att meditera regelbundet. När du märker skillnad om du gör yoga eller inte, och när du själv förstår hur du kan applicera yogans redskap på vardagen. Att vara avancerad betyder inte att du skall kunna utföra avancerade yoga asanas, utan att du vet hur du arbetar på den nivån du befinner dig med den asanas vi jobbar med.

När får vi lära oss egna program och att göra yoga hemma? Du kommer att få ett generellt material som hjälper dig att kunna utföra enklare övningar hemma under kursernas gång. Var dock medveten om att inget program i världen kan ersätta din egen kropps signaler. Lär dig förstå och lyssna intuitivt genom kroppen vad du behöver. Jag rekommenderar  PT klasser eller Yoga utbildning för att komma in i denna delen av din practise, där får du göra egna program. Har du skador kan du boka privatlektioner, då får du också egna övningar/variationer.

Vad är det där joogat för något? Yoga betyder att förena och det syftar till att skapa balans mellan kroppen, tankarna, sinnena, känslorna och själen. Yoga kan vara en fysisk disciplin, eller en mental övning, det kan också innebära att förstå sig själv eller sin relation till andra. Du börjar i den änden där du har egna motiv till vad du önskar yoga skall göra för dig just nu?

FÖRTYDLIGANDE NIVÅER

För att gå Nybrjarintroduktion krävs inga förkunskaper, ALLA VÄLKOMNA
OBS! Även du som gjort annan typ av yoga förut gå introduktion så du lär dig säkerhetstänk.

För att gå en fortsättningsklass bör du känna dig hemma med solhälsningarna så att du klarar av att göra 5st A och 5st B i följd utan avbrott, du kan alltid gå nybörjare flera gånger om du så önskar.

För att gå Mysore/avancerad klass behöver du lärt dig stående och avslutande serien – med individuella variationer, DU MÅSTE INTE KUNNA GÖRA DEM PERFEKT, utan bara ordningen. 

Yogini Lenitha
Yoga är ingen religion, och utövas av människor med alla sorters trosuppfattningar. Yoga kommer från Indien, där skiljer man mellan yoga och indisk religion (hindiusm). Det är dock en andlig disciplin och vetenskap där man utgår från att förstå den komplexa inre upplevelsen i relation till alla våra yttre relationer såsom tex. föremål, människor, tid, rum och medvetande.

– I en djupare bemärkelse är jag en andlig varelser med en fysisk upplevelse. Att lära mig förstå denna fysiska upplevelse sett med själens ögon och i ljuset av min fulla potential är att välja att leva HÄR OCH NU. Att vara ärlig inför mig själv och andra, utan att bedöma och lägga in värderingar. Att kunna se bortom det jag tycks uppleva till det som förenar och som enar oss alla som mänskliga individuella uttryck för en och samma kraft.

Yoga är inget jag uppnår eller förstår intellektuellt, det krävs praktisk medveten erfarenhet. ANDAS in…KÄNN efter och ge UTTRYCK för det du vet är det högsta bästa goda du kan vara.Förlåt dig själv för att du ännu inte vet alltings rätta essens. Du är fri att agera på din sanning, du utforskar och lär dig genom dina misstag.

Yoga är för mig en innerlig längtan och riktad  fri vilja att förstå sitt individuella själv, sin själ och relationen däremellan och att kunna sätta det i praktiskt aktion/handling. Balans i mig, i världen och i mötet med andra.

Medveten kontakt
Villkorslös kärlek
Förankring

NAMASTE – Lenitha

Ashtanga yoga is a system of yoga transmitted to the modern world by Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009). This method of yoga involves synchronizing the breath with a progressive series of postures—a process producing intense internal heat and a profuse, purifying sweat that detoxifies muscles and organs. The result is improved circulation, a light and strong body, and a calm mind.

Ashtanga Yoga Background

Ashtanga yoga is a system of yoga recorded by the sage Vamana Rishi in the Yoga Korunta, an ancient manuscript “said to contain lists of many different groupings of asanas, as well as highly original teachings on vinyasa, drishti, bandhas, mudras, and philosophy” (Jois 2002 xv). The text of the Yoga Korunta “was imparted to Sri T. Krishnamacharya in the early 1900’s by his Guru Rama Mohan Brahmachari, and was later passed down to Pattabhi Jois during the duration of his studies with Krishnamacharya, beginning in 1927” (“Ashtanga Yoga”). Since 1948, Pattabhi Jois has been teaching Ashtanga yoga from his yoga shala, the Ashtanga Yoga Research Institute (Jois 2002 xvi), according to the sacred tradition of Guru Parampara [disciplic succession] (Jois 2003 12).

Ashtanga yoga literally means “eight-limbed yoga,” as outlined by the sage Patanjali in the Yoga Sutras. According to Patanjali, the path of internal purification for revealing the Universal Self consists of the following eight spiritual practices:

Yama [moral codes]
Niyama [self-purification and study]
Asana [posture]
Pranayama [breath control]
Pratyahara [sense control]
Dharana [concentration]
Dhyana [meditation]
Samadhi [absorption into the Universal] (Scott 14-17)

The first four limbs—yama, niyama, asana, pranayama—are considered external cleansing practices. According to Pattabhi Jois, defects in the external practices are correctable. However, defects in the internal cleansing practices—pratyahara, dharana, dhyana—are not correctable and can be dangerous to the mind unless the correct Ashtanga yoga method is followed (Stern and Summerbell 35). For this reason, Pattabhi Jois emphasizes that the “Ashtanga Yoga method is Patanjali Yoga” (Flynn).

The definition of yoga is “the controlling of the mind” [citta vrtti nirodhah] (Jois 2003 10). The first two steps toward controlling the mind are the perfection of yama and niyama (Jois 2003 10). However, it is “not possible to practice the limbs and sub-limbs of yama and niyama when the body and sense organs are weak and haunted by obstacles” (Jois 2002 17). A person must first take up daily asana practice to make the body strong and healthy (Jois 2003 10). With the body and sense organs thus stabilized, the mind can be steady and controlled (Jois 2002 16). With mind control, one is able to pursue and grasp these first two limbs (Flynn).

To perform asana correctly in Ashtanga yoga, one must incorporate the use of vinyasa and tristhana.Vinyasameans breathing and movement system. For each movement, there is one breath. For example, in Surya Namskarthere are nine vinyasas. The first vinyasa is inhaling while raising your arms over your head, and putting your hands together; the second is exhaling while bending forward, placing your hands next to your feet, etc. In this way all asanas are assigned a certain number of vinyasas” (“Ashtanga Yoga”).

“The purpose of vinyasa is for internal cleansing” (“Ashtanga Yoga”). Synchronizing breathing and movement in the asanas heats the blood, cleaning and thinning it so that it may circulate more freely. Improved blood circulation relieves joint pain and removes toxins and disease from the internal organs. The sweat generated from the heat of vinyasa then carries the impurities out of the body. Through the use of vinyasa, the body becomes healthy, light and strong (“Ashtanga Yoga”).

Tristhana refers to the union of “three places of attention or action: posture, breathing system and looking place. These three are very important for yoga practice, and cover three levels of purification: the body, nervous system and mind. They are always performed in conjunction with each other” (“Ashtanga Yoga”).

Posture: “The method for purifying and strengthening the body is called asana” (Jois 2002 22). In Ashtanga yoga,asana is grouped into six series. “The Primary Series [Yoga Chikitsa] detoxifies and aligns the body. The Intermediate Series [Nadi Shodhana] purifies the nervous system by opening and clearing the energy channels. The Advanced Series A, B, C, and D [Sthira Bhaga] integrate the strength and grace of the practice, requiring higher levels of flexibility and humility. Each level is to be fully developed before proceeding to the next, and the sequential order of asanas is to be meticulously followed. Each posture is a preparation for the next, developing the strength and balance required to move further” (Pace). Without an earnest effort and reverence towards the practice of yama and niyama, however, the practice of asana is of little benefit (Flynn).

Breathing: The breathing technique performed with vinyasa is called ujjayi [victorious breath] (Scott 20), which consists of puraka [inhalation] and rechaka [exhalation] (“Ashtanga Yoga”). “Both the inhale and exhale should be steady and even, the length of the inhale should be the same length as the exhale” (“Ashtanga Yoga”). Over time, the length and intensity of the inhalation and exhalation should increase, such that the increased stretching of the breath initiates the increased stretching of the body (Scott 21). Long, even breathing also increases the internal fire and strengthens and purifies the nervous system (“Ashtanga Yoga”).

Bandhas are essential components of the ujjayi breathing technique. Bandha means “lock” or “seal” (Scott 21). The purpose of bandha is to unlock pranic energy and direct it into the 72,000 nadi [energy channels] of the subtle body (Scott 21). Mula bandha is the anal lock, and uddiyana bandha is the lower abdominal lock (“Ashtanga Yoga”). Both bandhas “seal in energy, give lightness, strength and health to the body, and help to build a strong internal fire” (“Ashtanga Yoga”). Mula bandha operates at the root of the body to seal in prana internally foruddiyana bandha to direct the prana upwards through the nadis (Scott 21). Jalandhara bandha is the “throat lock” (Jois 2002 23, n.27), which “occurs spontaneously in a subtle form in many asanas due to the dristi (“gaze point”), or head position” (Scott 23). “This lock prevents pranic energy [from] escaping and stops any build-up of pressure in the head when holding the breath” (Scott 23). Without bandha control, “breathing will not be correct, and theasanas will give no benefit” (“Ashtanga Yoga”).

Looking Place: Dristhi is the gazing point on which one focuses while performing the asana (“Ashtanga Yoga”). “There are nine dristhis: the nose, between the eyebrows, navel, thumb, hands, feet, up, right side and left side.Dristhi purifies and stabilizes the functioning of the mind” (“Ashtanga Yoga”). In the practice of asana, when the mind focuses purely on inhalation, exhalation, and the drishti, the resulting deep state of concentration paves the way for the practices of dharana and dhyana, the six and seventh limbs of Ashtanga yoga (Scott 23).

Instruction in pranayama can begin after one has learned the asanas well and can practice them with ease (Jois 2002 23). “Pranayama means taking in the subtle power of the vital wind through rechaka [exhalation], puraka[inhalation], and kumbhaka [breath retention]. Only these kriyas, practiced in conjunction with the three bandhas[muscle contractions, or locks] and in accordance with the rules, can be called pranayama” (Jois 2002 23). The three bandhas are “mula bandha, uddiyana bandha, and jalandhara bandha, and they should be performed while practicing asana and the like” (Jois 2002 23). “When mula bandha is perfect, mind control is automatic” (“Ashtanga Yoga”). “In this way did Patanjali start Yoga. By using mulabandha and by controlling the mind, he gradually gained knowledge of Yoga” (Jois 2003 11).

Practicing asana for many years with correct vinyasa and tristhana gives the student the clarity of mind, steadiness of body, and purification of the nervous system to begin the prescribed pranayama practice (Flynn). “Through the practice of pranayama, the mind becomes arrested in a single direction and follows the movement of the breath” (Jois 2002 23). Pranayama forms the foundation for the internal cleansing practices of Ashtanga yoga(Flynn).

The four internal cleansing practices—pratyahara, dharana, dhyana, and samadhibring the mind under control (Stern and Summerbell 35). When purification is complete and mind control occurs, the Six Poisons surrounding the spiritual heart [kama (desire), krodha (anger), moha (delusion), lobha (greed), matsarya (sloth), and mada(envy)]—”will, one by one, go completely” (Stern and Summerbell 35), revealing the Universal Self. In this way, the correct, diligent practice of Ashtanga Yoga under the direction of a Guru “with a subdued mind unshackled from the external and internal sense organs” (Jois 2002 22) eventually leads one to the full realization of Patanjali’s eight-limbed yoga.


Works Cited

“Ashtanga Yoga.” Ashtanga Yoga Research Institute: Method. 2001. 11 June 2003 <http://www.ayri.org/method.html>.

Flynn, Kimberly. “FAQ.” Ashtanga Yoga Shala: Articles. 2001. 11 June 2003 <http://www.ashtangayogashala.com/articals-faq.html>.

Jois, Sri K. Pattabhi. “An Informal Public Talk on Traditional Yoga.” NAMARUPA Spring 2003: 9-12.

Jois, Sri K. Pattabhi. Yoga Mala. New York: North Point Press, 2002.

Pace, Annie. “Ashtanga Yoga in the Tradition of Sri K. Pattabhi Jois.” Ashtanga.com: Articles. 1998. 11 June 2003 <http://www.ashtanga.com/html/AYarticle.html>.

Scott, John. Ashtanga Yoga: The Definitive Step-by-Step Guide to Dynamic Yoga. New York: Three Rivers Press, 2000.

Stern, Eddie, and Deirdre Summerbell. Sri K. Pattabhi Jois: A Tribute. New York: Eddie Stern and Gwyneth Paltrow, 2002.

lenithachair

Tid, plats och kostnad

Fre 15 mars: 16.45-18.45 
Lör 16 mars: 10.30-12.30
Sön 17 mars: 16.00-18.00

Plats: Strand-fysio, BodenBrännastrand

Kostnad kurs: 850 kr
Kostnad drop in: 300 kr per klass (i mån av plats)
Betalning sker  vid första lektionstillfället.
Swish 070-2804255

Anmäl dig här