Om tjänsterna

Jag arbetar i enlighet med det högsta bästa goda – I AM ALL THAT I AM!
Må alla varelser, människor och jorden gå in i den högsta frekvensen ljus och kärlek – allt i enlighet med den högre plan för moder jord som hålls av de uppstigna mästarna. Må allas ljus lysa genom allt, i allt, så att vi ser, känner, hör, förstår och kan manifestera totalt villkorslös kärlek. Att låta vårt större själv – själen och kärleken i det vi behöver för att expandera i positiv kraft leda oss. Låt alla val vara grundade i hjärtat. Låt allt som blir kvar vara… FRED – Ohm namaha Shivaya.