Ashtanga Yoga Systemet ASANA & FILOSOFI

Ashtanga Yoga Mantrat,ladda ner här
Länk till mantrat som man kan lyssna på med Petri Räisänen,underbar guru som du kan besöka varje midsommar i Råneå
https://www.youtube.com/watch?v=Qn6aqQVslvg

Vad betyder yoga?

Yoga betyder att ”förena”. Vi består alla av många olika komponenter, som är mer eller mindre utpräglade och som skapar vår identitet, såsom tex mental aktivitet, fysisk aktivitet, emotionell aktivitet, din vilja, sedan finns också alla behov, drifter som till stor del är omedvetna. Yoga strävar efter ökad insikt och med insikt också förmåga att kunna acceptera och ge uttryck för, alla delar av din personlighet, villkorslöst, först då kan du se och ge andra lika villkorslöst utrymme. Yogans filosofi utgår från att vi har universella gemensamma behov och önskningar samt att vi alla lär oss på ett individuellt sätt förstå sambanden mellan det yttre och det inre. I yogan strävar vi efter att ena det tillstånd av separation som skiljer oss från den inre upplevelsen av ”enhet” som är möjligt i varje stund. I vardagligt tal, öka det som får dig att känna dig hemma, öppen och tillitsfull – frid  och glädje är de yttre attributen av att ha funnit  sin inre källa – inte vad du kan ”göra” på yogamattan.

Asana – betyder själens sittande behållare, och den perfekta asanan är att ta ner själen in i kroppen, att låta kroppen bli själens tempel. Detta är möjligt oavsett hur din asana ”ser ut”.

Info till nya elever

Yoga utförs bäst på tom mage, dvs. minst 1h mellan måltid och yogalektion, detta för att ge kroppen chans att rensa ut slaggprodukter och hela sig på yogaklasserna, ät gärna lätt middag, men ej för tätt inpå lektionstillfället, drick inte under lektionen. Detta är för att de inre organen påverkas av yoga övningarna. Ha mjuka sköna kläder, och vi tränar barfota.

Yoga övningarna går att förenkla och variera till att passa i stort sett varje individs nivå. Motivationen bör vara att må bra och ha roligt, inte att du klarar av utmanande övningar med en gång. Dock kommer du att bli medveten om dina fysiska begränsningar på lektionerna, bli inte förvånad om du blir utmanad till saker du inte klarar av första lektionerna, jag kommer att guida dig att gå igenom olika sätt att hantera hur du skall närma dig positionerna. Jag förväntar mig inte att du skall kunna allt jag visar dig förstaförsöket, det är mera intentionen och syftet med övningen som du behöver förstå – det är därför jag finns som lärare. Ge dig själv tid att komma igång med övningarna, och ge mig som lärare tid att förstå hur just din kropp fungerar. Jag har spenderat större delen av mitt liv att förstå kroppen, ändå är jag lika förvånad varje gång jag gör yoga, kroppen är alltid olika från dag till dag.

Yoga är inte enbart en träningsform, god hälsa och gott humör är biverkningar av att lära känna sig själv, sina behov och att kunna förstå sin omgivning och samspelet mellan människor. Bättre koncentration, fokusering och mental uthållighet, liksom tålamod och lugn är andra goda biverkningar.

Yogans effekter märks inte alltid direkt på mattan, utan i vardagliga situationer när du reagerar annorlunda på saker, människor och situationer. På yoga lektionerna lär du dig respektera dina egna inre signaler, emotionella och mentala. Närma dig yogamattan med ett öppet sinne. Ge dig själv TID att utforska och lära känna dig själv. Prestationer och måsten kan du hänga av dig i entrén. Du kommer avancera framåt enklare om du tar det hela en aning lättare. Alla andra kommer vara nervösa inför samma sak som du. Vi är här för att hämta styrka, kraft och inspiration av varandra.
Yoga är ett ypperligt tillfälle att lära känna dig själv, din kropp, dina attityder och dina värderingar. Dina värderingar och känslor är till stor del det som styr dina handlingar och reaktioner på omgivningen. Alltså kan yoga verka på flera plan och hjälpa dig vara mera ärlig med dina behov, dina nära relationer och vart du lägger din energi. Yoga ger dig också konkreta, enkla verktyg att ha med dig i vardagen för att du själv skall kunna hantera stressiga situationer, fysiska, mentala, känslomässiga eller själsliga motgångar såväl som medgångar. Yoga ger dig också en stunds fokus inåt och det är som att skruva upp volymen på det som du egentligen VET är ditt nästa steg – mental klarhet, fokus tillsammans med magkänslan/intuitionen gör det lättare att ta beslut.

Genom att lära dig andas medvetet sänks också blodtrycket, stressnivån i kroppen och rent generellt sett är det lättare att må bättre.

Yoga förbereder dig på att meditera medvetet, dvs. kunna hantera subtila signaler och förnimmelser, att förstå komplexa psykologiska mekanismer, att hitta och behålla ditt inre centrum och att gång på gång bli medveten om när du behöver återvända till din inre källa för att hämta stöd och trygghet. Detta är meditation.

Kroppen är själens tempel och du är dess väktare… yoga betyder att förena ALLA delar av dig själv, och att i mötet med dig själv och andra hitta balans. Yoga är ett roligt sätt att tillsammans utforska och dela kunskaper och erfarenheter. Allas upplevelser behövs och vi som träffas och jag som lärare försöker tacksamt ta emot alla dem som väljer att komma till yogaklassen på bästa sätt – vi är alla lärare till varandra på olika plan!

För dig som har skador kontakta mig gärna innan lektionen, konsultera alltid med din läkare om du är osäker ( smärtstillande, blodtryck osv mediciner ).  För dig med akuta skador eller allvarligare långvariga problem rekommenderar jag sjukgymnastik, naprapati i samverkan med privatlektioner där får du yogapositioner som är speciellt anpassade till din situation. OBS! Jag rekommenderar dig att återkomma till mig eller annan yogalärare inom 2månader för att omrevidera dina övningar då kroppen förändras om du gör övningarna varje dag.

Vanliga frågor

Kan jag göra Yoga fast jag inte är vig? Yoga jobbar med sinnena, mentalt fokus, attityder, livskraft och fysiskt välbefinnande. Det går också att välja olika typer av yoga som är fyisiskt utmanande på olika sätt. Fysisk styrka, smidighet, uthållighet och balans är biverkningar av yogans tredje del (anga). Kom ihåg att det finns 7st till som vi arbetar med på lektionerna. Smidighet kommer med övning, några är naturligt rörliga i leder och andra inte. Att bli vig är i sig inget mål i yogan – däremot att vara flexibel i sinne, kropp och tanke.

Hur snabbt kan jag bli lugn? Vilket lugn du upplever efter en yogaklass beror på många faktorer, varav en är att andas, en annan att kunna slappna av och en annan vara närvarande. Om du är uppstressad kanske kroppen behöver vila efteråt. Om du är trött innan kanske du få mera energi av lektionen. Det beror på att yoga balanserar oss, inte som vi vill utan som vi behöver. Kanske du måste ändra attityd eller livs situation också för att bättre kunna ta tillvara på din energi.

När får vi lära oss stå på huvudet? Jag lär ut huvudstående till alla som vill, men först efter regelbunden praktisk tillämpning, eller om du är mycket van att arbeta med kroppen. Kom ihåg att du kan göra preparationer eller förenklade variationer på alla asanas/ yogapositioner. I slutet av yogakurserna och på de mera avancerade lektionerna får du kunskaper om hur dessa preparationer och förberedande övningar går till.

Yoga är nog ingenting för mig, jag är så stel? För dig som ÄR stel är det mycket yogan kan GE, med tid och övning kommer du att märka snabbt resultat. Oftast är det lättare att vara stel från början och bli vig än att vara vig och hitta rätt muskler att jobba med. Om du inte gör något nu kommer det inte att bli bättre med åren. Syftet med yoga är också att känna sig HEMMA i KROPPEN, inte att bli vig. Stelheten beror oftast på brist av tillämpning, ta det bara lugnt och jobba utifrån de förutsättningar som du har.

Hur ofta måste man göra yoga? I yoga finns det inga måsten/borden för några kommer en gång i veckan vara den tid och energi som finns tillgänglig. För några kommer yogan att bli en vän och en god orsak att träffa sig själv och lära känna sig själv, vilket oftast känns viktigt ofta, men livet ställer olika krav på vår tid. För några kommer yoga practise att bli en livsstil, och då är det inte svårt att göra yoga ofta, då finns en kärlek och en lust bakom som driver och sporrar ens försök att gå vidare. Jag rekommenderar alla som vill lära sig yoga på djupet att avsätta tid regelbundet för egen praktisk tillämpning.

Ujjayi andning är den som låter som havet och den tillämpas för att starta inre reningsprocesser, rensa ut slaggprodukter, rätt utförd ökar den lungkapaciteten och är mycket mentalt avslappnande. Om du känner olust eller yrsel, säg till läraren. Du kan också andas långa djupa andetag, prova skillnaden. Och kom ihåg att om yoga känns ovant, kommer det först vara positionen du vill förstå och andningen i andra hand. Kroppens inre riktningar och bandhas kanske kommer först. Det finns gott om tid att utforska hur andningen påverkar dig.

Mantras är en indisk tradition där man arbetar med helande ljud. Eftersom vi alla består av energi som vibrerar är det mycket helande att skapa ljud. (musik är ett sådant exempel) Mantras har olika helande kraft, precis som olika ord framkallar olika reaktioner hos oss. En god biverkning av att sjunga mantras är också mental avslappning ( liksom när du nynnar eller visslar ) och också att du då fokuserar på utandningen. Utandningen är ett av yogans allra starkaste redskap att förändra mentala tillstånd.

Är det inte religöst med yoga? Yoga är inte en religion. Var och en som praktiserar yoga är fri att ha olika trosuppfattningar. Historiskt sett har Yogis i Indien blivit betraktade som hedningar därför att de ej följde den religion som de flesta Indierna hade. Många av de symboler som förknippas med yoga (tex. auom) är ej traditionella yogasymboler utan Hinduiska.

Men vad gör jag om alla andra kan och inte jag klarar av positionen? Om du ej förstår eller det känns konstigt, våga fråga och be läraren visa dig en position som passar dig bättre. Det kan också vara en utrensning i kroppen som gör att vissa positioner är svåra att hantera. Låt läraren veta att något inte känns bra så hjälper han/hon dig.

När är jag riktig yogi/yoga mästare? Man blir aldrig klar med yogan…aldrig färdig fullärd eller mästare…. det man blir med yoga är visare och tillfreds -fredlig! Med mycket tid och energi kommer du att bemästra inte bara svåra positioner utan dina reaktioner på omgivningen och inom dig själv.

När får vi lära oss om energier, sådant där andligt? Allt liv innefattar medvetenhet, allt levande är andligt. Att vara i kroppen och att utföra sina dagliga göromål är också andliga handlingar. Fråga gärna efter lektionen om du har specifika egna funderingar som känns viktiga. Det kanske dyker upp livsfrågor du inte tänkt på förut. Det är naturligt när man vänder sig inåt och lyssnar på sig själv. Det kan kännas fint att relatera till någon som gått genom liknande situationer som dig själv eller att gå och prata med någon som är en god lyssnare – psykolog, terapeut eller annan person som du har förtroende för. På de kurser med intensivare studier kommer mera filosofiska sidor av yoga att behandlas. Om du lär dig ställa frågor är du på god väg att bli en andligt visare människa.

När är jag avancerad/fortsättnings yogaelev? Att avancera med yoga är att ha en egen daglig rutin, oavsett om det är 5min eller 555, att regelbundet träffa och få feedback av en lärare och att meditera regelbundet. När du märker skillnad om du gör yoga eller inte, och när du själv förstår hur du kan applicera yogans redskap på vardagen. Att vara avancerad betyder inte att du skall kunna utföra avancerade yoga asanas, utan att du vet hur du arbetar på den nivån du befinner dig med den asanas vi jobbar med.

När får vi lära oss egna program och att göra yoga hemma? Du kommer att få ett generellt material som hjälper dig att kunna utföra enklare övningar hemma under kursernas gång. Var dock medveten om att inget program i världen kan ersätta din egen kropps signaler. Lär dig förstå och lyssna intuitivt genom kroppen vad du behöver. Jag rekommenderar yogautbildningen som är 10månader för att komma in i denna delen av din practise, där får du göra egna program. Har du skador kan du boka privatlektioner, då får du också med ett blad hem med övningar.

Vad är det där joogat för något? Yoga betyder att förena och det syftar till att skapa balans mellan kroppen, tankarna, sinnena, känslorna och själen. Yoga kan vara en fysisk disciplin, eller en mental övning, det kan också innebära att förstå sig själv eller sin relation till andra. Du börjar i den änden där du har egna motiv till vad du önskar yoga skall göra för dig just nu?

FÖRTYDLIGANDE NIVÅER

För att gå Nybrjarintroduktion krävs inga förkunskaper, ALLA VÄLKOMNA
OBS! Även du som gjort annan typ av yoga förut skall gå denna introduktion, om du vill gå fortsättning samspråka med Lenitha innan, tack .

För att gå en fortsättningsklass skall du ha gått en sammanhängande tid under en termin på minst 10 ggr nybörjare, eller vara mycket erfaren inom andra typer av yoga/träning. Du skall kunna solhälsningarna utantill och med variation så att du klarar av att göra 5st A och 5st B i följd utan avbrott, du kan alltid gå nybörjare flera gånger om du så önskar.

För att gå Mysore/avancerad klass behöver du lärt dig hela stående och avslutande serien med individuella variationer. OBS! Vila för dig som gör regelbunden practise vid mensens 3-första dagar och vid hel- och nymåne. ( gäller ej dig som kämpar med att komma igång med 2-3 ggr i veckan.)

Yogini Lenitha
Yoga är ingen religion, och utövas av människor med alla sorters trosuppfattningar. Yoga kommer från Indien, där skiljer man mellan yoga och indisk religion (hindiusm). Det är dock en andlig disciplin och vetenskap där man utgår från att förstå den komplexa inre upplevelsen i relation till alla våra yttre relationer såsom tex. föremål, människor, tid, rum och medvetande.

– I en djupare bemärkelse är jag en andlig varelser med en fysisk upplevelse. Att lära mig förstå denna fysiska upplevelse sett med själens ögon och i ljuset av min fulla potential är att välja att leva HÄR OCH NU. Att vara ärlig inför mig själv och andra, utan att bedöma och lägga in värderingar. Att kunna se bortom det jag tycks uppleva till det som förenar och som enar oss alla som mänskliga individuella uttryck för en och samma kraft.

Yoga är inget jag uppnår eller förstår intellektuellt, det krävs praktisk medveten erfarenhet. ANDAS in…KÄNN efter och ge UTTRYCK för det du vet är det högsta bästa goda du kan vara.Förlåt dig själv för att du ännu inte vet alltings rätta essens. Du är fri att agera på din sanning, du utforskar och lär dig genom dina misstag.

Yoga är för mig en innerlig längtan och riktad  fri vilja att förstå sitt individuella själv, sin själ och relationen däremellan och att kunna sätta det i praktiskt aktion/handling. Balans i mig, i världen och i mötet med andra.

Medveten kontakt
Villkorslös kärlek
Förankring

NAMASTE – Lenitha